WhatsApp

Wijk Bij Duurstede, Weegmaat 0ong

Bestaande bouw

€ 27.500,00

Direct door naar de omschrijving

Wijk Bij Duurstede, Weegmaat 0ong

Bestaande bouw

€ 27.500,00

Nieuw te bouwen, ZEER REPRESENTATIEVE BEDRIJFSRUIMTE (circa 328 m2) gelegen op een mooie hoekkavel (circa 500 m2) aan de Weegmaat in Wijk bij Duurstede. De Weegmaat ligt aan de rand van bedrijventerrein "Broekweg". Het is de eerste straat vanaf de rondweg. Op dit moment is aan deze straat uitsluitend PPC gevestigd. OPPERVLAKTEN De begane grond heeft een oppervlakte van circa 160 m2. De ruimte is te gebruiken als bedrijfs-/industrieruimte (bereikbaar via een overheaddeur in de zijgevel) in combinatie met showroom/kantoor. De vrije hoogte van de begane grond bedraagt circa 3.60 meter. De eerste etage heeft een oppervlakte van circa 168 m2. Deze ruimte is via een trap bereikbaar vanuit de entree op de begane grond. De vrije hoogte van de eerste etage bedraagt circa 3.50 meter. BOUW Het pand wordt traditioneel gebouwd met betonnen vloeren, metselwerk, horizontaal geprofileerde gevelplaten, aluminium kozijnen en stalen dakplaten. Het pand wordt voorzien van gevel-, vloer- en dakisolatie en dubbel glas. Vloerbelasting: 1.500 kg/m2. Casco oplevering. Het pand wordt gasloos uitgevoerd. Het buitenterrein wordt bestraat en voorzien van parkeervakken. Afbouw door de aannemer is in overleg mogelijk. Geplande oplevering: juni 2021 BESTEMMING Het gebouw valt binnen het vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Broekweg-Noord". De bestemming is: "Bedrijventerrein". De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: - bedrijven behorende tot en met categorie 3.2 van de in bijlage 1 bij het bestemmingsplan opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten; - een servicepoint ten behoeve van centrale gezamenlijke voorzieningen zoals een afvalverzamelingspunt, vergaderruimte, kantine, informatiebalie en daarmee gelijk te stellen voorzieningen; - een zelfstandig kantoor, met dien verstande dat binnen het hele plangebied maximaal één zelfstandig kantoor is toegestaan met een bruto vloeroppervlakte van maximaal 1.500 m2; - onzelfstandige kantoren als onderdeel van en grenzend aan de bedrijven als genoemd in sub a en b, met dien verstande dat het oppervlak van deze kantoren maximaal 50% van de totale bruto vloeroppervlakte van het bedrijf mag bedragen met een maximum van 2.000 m2; - parkeervoorzieningen en laad- en losmogelijkheden; met de daarbij behorende: - groenvoorzieningen; - verkeersvoorzieningen- en verblijfsvoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsgebied uitgesloten' op onbebouwde gronden uitsluitend incidenteel, kortstondig verblijf is toegestaan; - waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen; - nutsvoorzieningen. PARKEREN Voor en naast het pand zijn 7 parkeerplaatsen beschikbaar. De koopsom v.o.n. is inclusief notariskosten, maar exclusief b.t.w. De huurprijs is excl. b.t.w.
  • Woonplaats: WIJK BIJ DUURSTEDE
  • Straatnaam: Weegmaat
  • Huisnummer toevoeging: ong
  • Postcode: 3961 NN
  • Bouwvorm: Bestaande bouw
  • Beschikbaarheid: Beschikbaar
  • Hoofdnummer: 0
  • Prijs type: Huurprijs
  • Huurconditie: per jaar
Prijs: € 27.500,00
Meer informatie aanvragen