Nieuws

Bedenktijd
11 maart 2021

Bedenktijd

Je hebt recht op de drie dagen wettelijke bedenktijd als je een woning aankoopt. Sinds 2003 heeft (alleen) een consument koper drie dagen bedenktijd. Tijdens de bedenktijd mag een koper de koop van een woning ontbinden. De reden dat de bedenktijd is ingevoerd is als bescherming tegen het nemen van overhaaste beslissingen. Bovendien geeft het de koper de tijd om een deskundige te raadplegen over de gesloten koopovereenkomst.

De bedenktijd gaat lopen de dag nádat het contract door de koper en verkoper is ondertekend én (er een kopie van) de koopovereenkomst is overhandigd. Het maakt niet uit hoe laat de je (een kopie van) de koopovereenkomst ontvangt, de eerste dag van de bedenktijd is pas de volgende dag. De bedenktijd eindigt aan het einde van de laatste dag van de bedenktijd, dus om middernacht (00:00).

Soms duurt de bedenktijd meer dan drie dagen. In de wet staat beschreven dat de bedenktijd ten minste twee werkdagen moet omvatten. Bovendien eindigt de bedenktijd altijd op een werkdag, omdat hij niet mag eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval wordt de bedenktijd verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen voorgeschreven regels met betrekking tot het inroepen van de bedenktijd. Het is wel verstandig wanneer je er gebruik van maakt het bericht via e-mail aan de verkopende partij of diens makelaar te sturen en om een ontvangstbevestiging te vragen. Zo weet je zeker dat jouw beroep op de bedenktijd de verkopende partij bereikt heeft.

Koop je binnen zes maanden dezelfde woning van dezelfde verkoper? Dan heb je volgens de wet niet nog een keer recht op de bedenktijd.

Als verkoper van een woning heb je zelf geen wettelijk recht op bedenktijd. Je kunt het overigens wel aan de koper voorstellen om beide gebruik te kunnen maken van bedenktijd.

Wil je zelf de bedenktijd berekenen? Denk dan aan de volgende stappen:
1. Is de koopovereenkomst door de koper(s) en verkoper(s) ondertekend?
2. Is de koopovereenkomst al aan partijen overhandigd?
3. Is er al eerder gebruik gemaakt van de bedenktijd?
4. Eindigt de bedenktijd niet in het weekend of op een algemeen erkende feestdag?


 Bron: nvm.nl

Terug

"Professionaliteit en doorzettingsvermogen sieren deze makelaardij"

Vraag een offerte aan


Verkoop Koop Taxatie Verhuur Contact